Bezpečnost potravin

Potraviny na trhu chybět nebudou

Vydáno: 19. 9. 2002
Autor:

povodeň 2002, podpora státu, fondy, ztráty zemědělství

V rozhovoru pro Potravinářský zpravodaj ministr zemědělství Jaroslav Palas konstatoval velké ztráty v zemědělství v důsledku povodní, a to na úrovni až 4 mld. Kč. Na pomoc je k dispozici 1 mld. Kč z prostředků Pozemkového fondu, PGRLF (Podpůrného garančního a rolnického fondu), Reservního fondu lesů ČR a z fondu státního podniku Budějovický Budvar. Další pomocí bude odklad splátek úroků za půjčky na dobu 3 let, roční odpuštění nájemného za propachtovanou státní půdu a za státní majetek zapůjčený pozemkovým fondem. Obilí bylo sklizeno dost, aby nedošlo k ohrožení zásobování obyvatelstva. Přechodný možný nedostatek částí sortimentu potravin v zaplavených oblastech bude brzy vyřešen. Představitelé EU projevili zájem o povodňovou situaci v ČR a nabídli pomoc.

Potravinářský Zpravodaj, 3, 2002, č. 9, s.1