Bezpečnost potravin

Potraviny foritifikované vápníkem ovlivňují účinnost antibiotik

Vydáno: 9. 10. 2002
Autor:

fluoroquinolonová antibiotika, záněty plic, vápníkem fortifikované potraviny, snížení obsahu antibiotika v krvi, vazba aktivních složek antibiotika s vápníkem

Výsledky výzkumu, prováděného v Bassettově Centru péče o zdraví v Cooperstownu, a  prezentované na výroční konferenci o antimikrobiálních prostředcích a chemoterapii, sponzorované Americkou společností pro mikrobiologii, naznačují, že potraviny fortifikované vápníkem mohou snižovat účinnost antibiotik. Bylo totiž zjištěno, že u zdravých dobrovolníků se značně snížila hladina podávaných nových fluoroquinolonových antibiotik –gatifloxacinu a levofloxatinu – v krvi, když byly tyto léky zapíjeny pomerančovým džusem, který byl fortifikován vápníkem. U gatifloxacinu se hladina snížila o 14 %, u levoflaxacinu poklesla o 16 %. V předchozích studiích bylo u ciprofloxacinu zjištěno snížení dokonce ještě mnohem větší. Fluoroquinolonová antibiotika jsou účinnými a preferovanými prostředky pro léčbu infekčního onemocnění plic. Nerespektování skutečnosti, že se účinnost léků v důsledku těchto interakcí snižuje může v delším časovém intervalu vést ke zvýšení nákladů na léčbu, protože pacienti budou muset léky užívat déle, mohou se ovšem také objevit nežádoucí vedlejší účinky spojené s protrahovanou léčbou, vývojem rezistentních bakterií a event. nutnost hospitalizace, protože stav pacienta bude vyžadovat intravenózní podávání antibiotik. Lékař sice obvykle pacienta informuje o tom, že je třeba se vyhýbat současnému podávání antacid obsahujících vápník, ovšem fortifikované potraviny lidé za suplementy vápníku nepovažují. Tak se může stát, že pacient s bronchitidou, který bude tato antibiotika brát současně s cereální snídaní, zapíjenou vápníkem obohaceným mlékem a džusem, se vrátí  k lékaři se zápalem plic, protože účinnost předepsaných antibiotik bude snížena. Studie s gatifloxacinem zahrnovala 16 zdravých dobrovolníků, kterým byly podávány 400mg tablety antibiotika, které zapíjeli buď 340 ml vody, nebo 340 ml pomerančového džusu nebo 340 ml pomerančového džusu fortifikovaného vápníkem. V porovnání s vodou se při pití pomerančového džusu fortifikovaného vápníkem u účastníků významně snížila hladina gatifloxacinu v krvi. Mezi vodou a neobohaceným džusem nebyly žádné podstatné rozdíly zaznamenány. Podobné výsledky byly dosaženy při výzkumu levofloxycinu. Aktivní složky antibiotik se zřejmě ve střevech váží s vápníkem a jsou potom vylučovány, aniž by se dostaly do krevního toku. Další výzkumy budou věnovány interakcím fortifikovaných cereálií s mlékem a antibiotk.  
http://www.upi.com/