Bezpečnost potravin

Potravinářský zpravodaj 7 / 2005

Vydáno: 29. 8. 2005
Autor:

List potravinářské komory ČR

Výběr článků: Informace na obalech potravin v českém jazyce někdy nemusejí
                        odpovídat cizojazyčné verzi, nesmějí však klamat
                        Malachitovou zeleň jen do akvárií, ale ne do polévky
                        Reforma v odvětví cukru poskytne výrobcům z EU v budoucnosti
                        dlouhodobou konkurenceschopnost 
                        Vláknina v celozrnném pečivu
                        Diana – výrobky určené pro diabetiky v rámci stanoveného dietního
                        režimu
                        Máte za dvě, potravináři. Vysvědčení potravinářů slibuje dobrou
                        konkurenceschopnost
                        Zajímavosti ze světa
                        Více informací:   http://www.uzpi.cz/publikace/pz7.pdf