Bezpečnost potravin

Potravinářský zpravodaj 5 / 2005

Vydáno: 4. 8. 2005
Autor:

List Potravinářské komory ČR

Výběr článků:  Nároky na standardy výrobků
                         Intrakomunitární trh stojí na důvěře
                         Potraviny obsahující zakázané barvivo Sudan byly
                         okamžitě staženy a zlikvidovány
                         Český chmel má nejen dlouhou historii, ale i slibnou budoucnost
                         Komentář k vyhlášce MZe ČR č. 113/2005 Sb., o způsobu
                         označování potravin a tabákových výrobků

Více informací:  PZ5.pdf [pdf ; 3134979 bytů]