Bezpečnost potravin

Potravinářská komora ČR nesouhlasí s dělením potravin na zdravé a nezdravé

Vydáno: 17. 8. 2010
Autor:

Tisková zpráva PK ČR k udělování loga “Vím, co jím” a “E-certifikát”.

Potravinářská komora České republiky se zcela distancuje od aktivit, které v současné době vyvíjejí některé subjekty za účelem tzv. pravdivého informování spotřebitele a které se snaží podsunout spotřebiteli myšlenku, že v daném případě kupuje zdravější nebo méně škodlivou potravinu. Jde zejména o aktivity vedoucí k udělování loga „Vím, co jím“ a „E-certifikát“.
 
Tyto aktivity a jejich představitelé se zaštiťují podporou odborníků z oblasti výživy, příslušných národních autorit a některých vědeckých pracovišť. Téměř vždy jde ale o projekty podnikatelského charakteru postavené na principu udělování loga vybraným výrobkům za příslušný poplatek. Věcný obsah těchto projektů pak jde zcela mimo rámec platné evropské i národní legislativy nebo je s ní přímo dokonce v rozporu.
 
Všechny aktivity, které nemají reálný legislativní základ nebo nevznikly za jednoznačného konsensu potravinářského průmyslu, národních autorit a odborníků na výživu, pokládá PK ČR za nebezpečné a ve svém důsledku matoucí spotřebitele. Spotřebitel bude zahlcen obrovským množstvím různých log, v nichž nebude schopen se orientovat.
 
Zájmem Potravinářské komory ČR, jako zástupce velkých, ale i malých a středních výrobců potravin, je jednoznačně objektivně, pravdivě a srozumitelně informovat spotřebitelskou veřejnost ve všech otázkách týkajících se kvality a bezpečnosti potravin. V aktivitách typu log „Vím, co jím! a „E-certifikát“ Potravinářská komora ČR spatřuje úmysl profitovat na snaze jednotlivých výrobců získat určitou konkurenční výhodu, případně na sebe pouze upozornit spotřebitele.
 
 
Více informací:
 
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03