Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce spolupracuje s Národní protidrogovou centrálou

Vydáno: 11. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 10.6.2010.

Ve středu 9. června podepsal zastupující ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica společně s ředitelem Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Jakubem Frydrychem dohodu o vzájemné spolupráci při řešení případů doplňků stravy obsahujících látky s anabolickým či jiným hormonálním účinkem.
 
Od začátku letošního roku platí nový trestní zákoník, který přinesl celou řadu změn do trestního práva. Mezi trestné činy nově spadá i přechovávání, výroba, dovoz, nabízení a prodej látek s anabolickými nebo jinými hormonálními účinky za jiným než léčebným účelem. Nařízení vlády pak stanoví, na které látky a v jakém množství se tento trestný čin vztahuje. Nový trestní zákoník tak nabídl nový nástroj pro potírání nelegálního obchodování s látkami s anabolickým či hormonálním účinkem.
 
Potravinářská inspekce se s těmito látkami setkává především v podobě příměsí anabolických steroidů v doplňcích stravy pro sportovce. V minulosti byly takové nálezy řešeny pouze jako správní delikt distribuce nebezpečné potraviny. Doplněk stravy byl zakázán a v rámci správního řízení byla podnikateli uložena pokuta. Dle současné legislativy však detekce anabolických steroidů v doplňcích stravy může vést k trestnímu stíhání. Tomu, kdo neoprávněně a ve větším množství distribuuje anabolické steroidy, hrozí odnětí svobody až na jeden rok. Způsobí-li pachatel svým jednáním újmu na zdraví, je trestní sazba až osm let, v případě, že způsobí úmrtí, až dvanáct let.  
 
Cílem dohody bylo stanovit postupy při odhalení obdobných případů, posloupnost jednotlivých kroků a způsob oboustranného předávání informací. V rámci dohody si obě instituce také ujasnily vzájemné možnosti řešení v případě distribuce nebezpečných doplňků stravy s anabolickými steroidy. „Ve světle nové právní úpravy je zapotřebí užší komunikace mezi státními organizacemi, kterých se problematika užívání látek s anabolickým a hormonálním účinkem týká, “ uvedl v této souvislosti Jakub Frydrych. „Dohodu vnímám jako krok správným směrem, je to určitě způsob jak ještě více zefektivnit vymáhání práva v problematické komoditě doplňků stravy,“ doplnil Martin Klanica.
 
Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
Michal Hammer, tiskový mluvčí Národní protidrogové centrály

10. 6. 2010