Bezpečnost potravin

Potravinářská aditiva a hyperaktivita dětí

Vydáno: 1. 2. 2008
Autor:

Vyjádření Výboru pro toxicitu ve Velké Británii k vlivu potravinářských aditiv na chování dětí.

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (Food Standards Agency, FSA) spolupracuje s Výborem pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a v životním prostředí (Committee on Toxicity, COT). COT je nezávislý vědecký výbor, který poskytuje rady FSA, ministerstvu zdravotnictví a jiným vládním složkám ve věcech týkajících se toxicity chemických látek. Od ledna 2008 má COT novou internetovou stránku: http://cot.food.gov.uk.
COT vypracovává na žádost odborná stanoviska. V září 2007 vydal stanovisko (COT statement 2007/04, viz příloha) k výzkumnému projektu (T07040), v rámci kterého se zkoumal vliv směsí určitých potravinářských barviv a konzervačních prostředků na chování dětí. Tuto studii, kterou financoval FSA, provedli na University of Southampton. O výsledcích studie informoval v září 2007 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který se bude touto problematikou dále zabývat.
Podle stanoviska COT nelze výsledky studie extrapolovat na celkovou populaci ani na jiné specifické směsi aditiv. Studie potvrzuje výsledky předcházejících studií o vlivu aditiv na změnu chování dětí a zvyšuje tak jejich váhu. V rámci studie nebyl zjištěn žádný mechanismus, který by objasnil, proč se určitá aditiva nebo jejich směsi takto v biologickém systému chovají. Dobu, za kterou se účinek aditiva projeví a délku jeho trvání je třeba dále zkoumat.
 
Příloha: Stanovisko COT k výzkumnému projektu T07040 (pdf, 167 kB, 14 stran)