Bezpečnost potravin

Potkani znamenají pro člověka zdravotní riziko

Vydáno: 29. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.1.2009.

Kunu lze slyšet, bobra někdy vidět a potkany navíc i cítit

Kuny se vyskytují v blízkosti člověka zřejmě rády, najdou zde totiž často pohodlný úkryt, zejména někde pod střechou, kde však k nelibosti obyvatel hlučí. Dovedou sem zavléct i kořist, kterou rozdělí mláďatům. Její zbytky jsou pak dalším zdrojem problémů. Kuny také rády okoušou elektrické kabely u automobilů a rozcupují i izolační výplně okolo motoru. Na zahradě rády pojídají bobuloviny, ale dovedou i odpomoci od nepříjemných hlodavců. Avšak nějakou nebezpečnou nákazou člověka neohrožují. Je-li někomu soužití s kunou nepříjemné, tak lze doporučit znemožnit vniknutí do půdních prostor, anebo třeba chovat kočku, to se kuna raději odstěhuje.

 
Na rozdíl od kun, které jsou prakticky všudypřítomné, se lze s bobry evropskými setkat v ČR přece jen méně. Poté, co byli v osmnáctém a devatenáctém století prakticky vyhubeni, objevují se v západních Čechách, severních Čechách, na jižní Moravě, ale třeba také v okolí Litovle. Názory na ně jsou různé, kácí stromy, dělají hráze a poškozují břehy. Na druhou stranu zase pomáhají vytvářet či dovytvářet životní podmínky pro další živočichy. Určitě je neprovází taková nelibost, jako je tomu u kun. Může to být i tím, že nejsou tolik rozšíření. Každopádně je dobře tohoto starého nového živočicha v našich končinách přivítat.
 
Zcela jinak je tomu ale s potkany. Tito hlodavci žijí vedle člověka také dlouho a bohužel se jich asi hned tak nezbavíme, jsou totiž velmi zdatní a plodní, však už vytlačili i dříve obvyklejší krysu. Ovšem záleží na každém, zda nežádoucímu množení potkanů dokáže bránit. I dobře míněné přikrmování volně žijících zvířat, například ptáků v parcích, se může obrátit v nedobré. Potkani brzo zjistí, kde se jim něco nabízí. To se týká i špatně uzavřených kontejnerů na odpadky. A potkani, na rozdíl od kuny či bobra, opravdu znamenají pro člověka zdravotní riziko. Kromě jiných nemocí od nich hrozí například leptospiróza, nepříjemné horečnaté onemocnění, kterým se člověk může nakazit i z potravin potřísněných  výkaly nebo močí myší či potkanů.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR