Bezpečnost potravin

Posuzování legislativy EU pro GM potraviny a krmiva

Vydáno: 11. 11. 2009
Autor:

Do 13.11.2009 se lze zapojit do monitoringu zajišťovaného FCEC.

Počátkem června 2009 zahájila Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele (DG Sanco) hodnocení legislativního rámce EU v oblasti GM potravin a krmiv. Jde zejména o nařízení (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech, nařízení 1830/2003 o vysledování a značení GMO a další relevantní legislativní dokumenty, které společně nahrazují podcházející legislativu.
FCEC (Food Chain Evaluation Consortium, Konsorcium pro hodnocení potravinového řetězce) vypracovalo již několik hodnotících zpráv (červenec 2009, srpen 2009, září 2009). V rámci hodnocení provádí FCEC monitoring zainteresovaných subjektů. Ačkoliv termín pro provádění tohoto monitoringu již vypršel, lze se do monitoringu FCEC ještě do pátku 13.11.2009 zapojit a to na kontaktní adrese: gm@civic-consulting.de.
 

Zdroj: Evropská komise