Bezpečnost potravin

Posuzování kumulativního rizika z ftalátů

Vydáno: 9. 1. 2009
Autor:

Posouzení úhrnného rizika z ftalátů a příbuzných sloučenin. Online publikace o ftalátech.

Národní výzkumná rada v USA doporučila EPA (Environmental Protection Agency), aby se zabývala posuzováním zdravotního rizika z expozice skupině chemikálií známých jako ftaláty.
 
Ftaláty se používají ve velkém množství spotřebitelských výrobků. Studie provedené na zvířatech v nedávné době zvýšily poznatky o potenciálním riziku z těchto chemikálií. K dispozici je ale málo studií o zdravotních účincích ftalátů na lidi. Aby se zjistilo, zda se posuzování rizika provádí s dostatečnou zárukou, musí se určit dva faktory:
– zda jsou lidé vystavováni v kterýkoliv okamžik četným ftalátům,
– zda existuje dostatečný důkaz o expozici látkám s podobným negativním účinkem na zdraví jako mají ftaláty.

Nedávné studie ukázaly, že lidé jsou ve velkém rozsahu vystavováni četným ftalátům, včetně plodu v děloze matky. Národní výzkumná rada proto doporučila, že by se měly brát do úvahy další chemické látky, které mají potenciálně stejný vliv na zdraví jako ftaláty. V současné době, když se provádí posuzování kumulativního rizika, bere EPA často do úvahy jen chemické látky, které jsou strukturálně podobné a předpokládá, že mají stejný řetězec reakcí, který vede k výslednému projevu na zdraví. Podle rady tento postup ignoruje, proč expozice různým chemikáliím vede ke stejným zdravotním účinkům.

 
Zdroj: IFT (zpráva z 31.12.2008)
 

Pozn.: Národní akademie věd v USA vytvořily pro publikování svých zpráv NAP (The National Academics Press). Na internetových stránkách NAP byla uveřejněna publikace (2008) pod názvem Phthalates and Cumulative Risk Assessment. The Task Ahead. Uvedená publikace je k dispozici v tištěné i online verzi.

Informace o ftalátech v A-Z slovníku pro spotřebitele.