Bezpečnost potravin

Posuzování agronomických praktik pro snižování přirozených toxinů

Vydáno: 2. 3. 2011
Autor:

Publikace ILSI Europe z října 2010.

Hladiny přirozených (natural) toxinů (vlastní toxiny rostlin, mykotoxiny a některé fykotoxiny ve sladkých vodách) v zemědělských komoditách jsou ovlivňovány agronomickými praktikami, které se aplikují na plodiny nebo jejich prostředí. Dobrá zemědělská praxe (GAP) představuje primární linii obrany před kontaminací potravinářských produktů vlastními toxiny rostlin a mykotoxiny. GAP musí být doprovázena zavedením správné výrobní praxe (GMP) během manipulace, skladování, zpracování a distribuce surovin určených k výživě lidí a zvířat.

Ve zprávě ILSI Europe (viz příloha) se uvádějí příklady vlivu různých faktorů na dvě hlavní potravinářské komodity (cereálie a brambory). Záměrem zprávy bylo vytvořit přehled současných agronomických praktik, které se aplikují ke snížení koncentrace vlastních toxinů plodin a mykotoxinů. Pokud jde o zpracování potravin, berou se do úvahy jen ty praktiky, které úzce souvisejí se sklizní, skladováním a domácí přípravou potravin. Průmyslová výroba potravin je mimo rozsah této zprávy. Zpráva se dále zabývá problematikou maskovaných mykotoxinů, vnějšími podmínkami, které ovlivňují růst plísní aj.

Publikace ILSI Europe je rozdělena do těchto kapitol:
– mykotoxiny,
– vlastní toxiny rostlin (glykoalkaloidy, kyanogenní glykosidy, deriváty fenylhydrazinu, alkenylbenzen),
– dusičnany,
– toxiny související se zpracováním (akrylamid).

Pozn.: Za vlastní (inherent) toxiny rostlin se v této zprávě považují sloučeniny, které se vyskytují přirozeně v rostlinách a které za určitých podmínek (např. zvýšené koncentrace) vykazují toxické účinky.

Příloha: Evaluation of Agronomic Practices for Mitigation of Natural Toxins (pdf, 450 kB, 52 stran)

Zdroj: ILSI Europe