Bezpečnost potravin

Posudky ČZPI pro distributory a prodejce potravin ze záplavových oblastí

Vydáno: 20. 8. 2002
Autor:

doklady o způsobilosti výrobních a prodejních prostor zdarma, kontakty na příslušné inspektoráty ČZPI

Všechny územně příslušné inspektoráty ČZPI jsou připraveny okamžitě zahájit posuzování výrobních, prodejních, skladovacích a dalších prostor, v nichž jsou vyráběny nebo skladovány potraviny. Inspektoři budou zdarma vystavovat doklady o způsobilosti příslušných prostor k výrobě potravin nebo k jiné manipulaci s nimi. V případě požadavků pojišťoven mohou být tyto doklady vystavovány i pro potřeby objektivního vyčíslování škod.
Posudky o tom, že konkrétní potraviny je možné dále uvádět do oběhu a používat, budou inspektoři vystavovat pouze v případech, kdy potraviny prokazatelně nepřišly do přímého kontaktu se záplavovou vodou.
Zájemci o vystavení posudků ČZPI se mohou obracet přímo na územně příslušné inspektoráty:
Praha – 02/57199511
Tábor – 0361/257111
Plzeň – 019/7246706, 019/7243667
Ústí nad Labem – 047/5651225
Hradec Králové – 049/5394110
Brno – 05/42216161-3
Další kontaktní adresy je možné najít na webových stránkách inspekce www.czpi.cz
RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí ČZPI, tel/fax: 05/42213038