Bezpečnost potravin

Posouzení rizika z kumulativních účinků pesticidů na lidské zdraví

Vydáno: 20. 5. 2008
Autor:

Publikace EFSA (listopad 2007). Jde o zprávu ze 7. vědeckého kolokvia, které se uskutečnilo v Parmě (listopad 2006).

Ve dnech 28.–29. listopadu 2006 se uskutečnilo v Parmě (Itálie) 7. kolokvium EFSA zaměřené na kumulativní účinky pesticidů. V nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních hladinách reziduí pesticidů v nebo na potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu se zdůrazňuje, že je zapotřebí provést další práce na vývoji metodologie, která by brala do úvahy kumulativní a synergické účinky pesticidů na lidské zdraví. Dosud není k dispozici obecně schválený rámec/přístup k posouzení kombinovaného rizika pesticidů. Na evropské a mezinárodní úrovni však existují určité aktivity, které se posuzováním kumulativního rizika pesticidů zabývají. Více informací o 7. kolokviu na stánkách EFSA.

 
V listopadu 2007 EFSA uveřejnil zprávu z tohoto kolokvia. Zpráva je k dispozici v elektronické podobě (viz příloha) nebo si ji lze objednat v tištěné podobě.
 
Příloha 1: Posouzení rizika z kumulativních účinků pesticidů na lidské zdraví (úplné znění; pdf, 2,82 MB, 160 stran)
 
Zdroj: EFSA