Bezpečnost potravin

Poslední etapa reformy vinařství v EU vstoupila v platnost

Vydáno: 4. 8. 2009
Autor: bodokova1

Poslední etapa reformy ve vinařském odvětví EU, kterou schválili ministři zemědělství členských států v prosinci 2007, vstupila v platnost  1. srpna.

Dalekosáhlá reforma, jejíž první etapa se rozběhla 1. srpna 2008, by měla přinést na trh s vínem rovnováhu, postupné odstranění nehospodárných a nákladných intervenční opatření a čerpání rozpočtu na opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín.
Reforma zavádí restrukturalizaci odvětví vinařství prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který nabízí alternativu pro nekonkurenceschopné producenty a který má z trhu odstranit přebytky vína.
Podpory pro nouzovou destilaci a destilaci konzumního alkoholu budou postupně ukončeny a národní finanční rámce mohou být využity na opatření sloužící například k propagaci vín na trzích třetích zemí, restrukturalizaci a investicím do modernizace vinic a sklepů.
Reforma má přispět k ochraně životního prostředí ve vinařských oblastech, zachovat tradiční a osvědčené politiky jakosti a zjednodušit pravidel pro označování. Restriktivní systém práv na výsadbu bude v EU zrušen od 1. ledna 2016 s tím, že členské státy jej podle svého uvážení mohou zachovat do prosince 2018.
„Všem členským státům vřele doporučuji, aby co nejdříve využily dostupné finanční prostředky. Peníze z národních rámců se musejí vyčerpat do 15. října, jinak propadnou,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová.
Zdroj: Agris