Bezpečnost potravin

Poškozuje kojenecká výživa na bázi sóji vývoj kojenců?

Vydáno: 14. 10. 2002
Autor:

fytoestrogeny, neplodnost, sexuální vývoj, bezpečnost potravin, riziko z potravin, funkce štítné žlázy

Fytoestrogeny jsou chemikálie přirozeně produkované některými jedlými rostlinami, především sójou. Ve stravě jsou přítomny v různém množství. Fytoestrogeny v těle napodobují nebo blokují působení humánních estrogenů, jsou však mnohem méně účinné.
Zjistilo se, že fytoestrogeny způsobují u zvířat, která konzumují stravu bohatou na fytoestrogeny, problémy s plodností. Existuje rovněž obava, že fytoestrogeny v kojenecké výživě na bázi sóji mohou mít škodlivé účinky na sexuální vývoj kojenců. Nejsou však k dispozici žádné zprávy o škodlivých účincích u japonské a čínské populace, jejíž tradiční strava obsahuje fytoestrogeny. Některé vědecké a lékařské práce vedou k předpokladu, že fytoestrogeny mají pravděpodobně prospěšný vliv na určitá onemocnění.
COT (Committee on Toxicity) je nezávislý výbor, který radí ve Velké Británii Úřadu pro potraviny (FSA, Food Standards Agency) ve věci toxikologických rizik z chemikálií na člověka. V dubnu 2000 byla v rámci COT zřízena pracovní skupina pro fytoestrogeny, aby zhodnotila výzkumný program FSA zaměřený na fytoestrogeny a vědecký výzkum, publikovaný na toto téma.
Klíčové body, které pracovní skupina vyšetřovala, byly:

  • zda kojenecká výživa na bázi sóji představuje riziko pro kojence,
  • zda existují zdravotní důsledky z konzumace dietetických fytoestrogenů pro jiné skupiny osob a
  • zda existuje zdravotní prospěch z konzumace fytoestrogenů.
  • Pracovní skupina vydala doporučení, aby se kojenecká výživa na bázi sóji podávala kojencům pouze z klinických důvodů a aby si lékaři a ostatní pracovníci poskytující zdravotní péči byli vědomi potenciálních interakcí mezi fytoestrogeny v těchto výživách a funkcí štítné žlázy. Pracovní skupina rovněž vydala doporučení pro další výzkum.

    FSA ve Velké Británii provádí pro vybraná ožehavá témata formální konzultace, přičemž vítá názory z nejširších řad, tj. od potravinářského průmyslu, od spotřebitelů, od těch, co se zabývají změnami v legislativě až po ty, co se podílejí na nové potravinové politice.
    9. října 2002 byla zahájena konzultace ke zprávě COT týkající se zdravotních účinků fytoestrogenů ve stravě. Tato konzultace potrvá do 3. prosince 2002.

    www.food.gov.uk