Bezpečnost potravin

Portál Farmář nově

Vydáno: 7. 11. 2006
Autor:

Nová verze internetového portálu pro zemědělce.

Hlavní změnou oproti prvotní verzi, která se byla spuštěna letos v květnu, je integrace portálu Farmáře s portálem platební agentury Státního zemědělského intervenčního fondu, což žadatelům o dotace umožní nahlížet do aktuálního stavu vyřízení jejich žádostí o dotace. Naplňuje se tak původní záměr maximálně zjednodušit a urychlit komunikaci mezi úřadem a žadatelem.

 

Další službou nového portálu je veřejná mapa sledování výskytu škodlivých organismů. Hodnoty výskytu škůdců změřené v ranních hodinách jsou hned ten den přístupné na portálu. Zemědělci tak mohou pružně reagovat a rozhodovat o tom, zda a jaké ochranné prostředky proti škůdcům používat. Tato mapa nevyžaduje zvláštní přihlášení a je volně k dispozici jako služba veřejnosti.

 

Chovatelé skotu jistě uvítají možnost podívat se on-line na svou evidenci zvířat v daném okamžiku bez nutnosti žádat centrální evidenci o poskytnutí aktuálních údajů.

 

Cílem ministerstva zemědělství je dále portál Farmáře zdokonalovat, aby nejen přinášel uživatelům aktuální informace, ale aby prostřednictvím něho bylo možné podávat různé dokumenty, například žádosti o dotace, ověření původu vykupovaných vinných hroznů nebo prohlášení o zahájení, přerušení či ukončení výroby produktů. Možnosti podávat dokumenty v elektronické podobě opatřené digitálním podpisem se budou postupně rozšiřovat.

 

Portál Farmáře v současné době zaznamenává 5000 vstupů týdně.

 

 

Zdroj: Táňa Králová, MZe