Bezpečnost potravin

Porovnání potravin z ekologické a konvenční produkce

Vydáno: 30. 10. 2009
Autor:

Jsou k dispozici dvě studie: FSA a TOC. Podle FSA neexistují rozdíly mezi těmito potravinami, to popírá studie TOC.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) zastává po řadu let stanovisko, že neexistují významné rozdíly ve výživové hodnotě potravin z ekologické a konvenční produkce. Na podporu tohoto stanoviska FSA provedl studii. Výsledky této studie byly publikovány v časopise American Journal of Clinical Nutrition a to pod názvem “Nutritional quality of organic foods: a systematic review”.
Podle autorů této studie byly nalezeny statisticky významné rozdíly pouze u tří z 13 nutričních faktorů. Významné rozdíly se uvádějí pro dusík, který byl vyšší u plodin z konvenční produkce, dále pro fosfor a “titratable acids”, jejichž obsah byl vyšší u plodin z ekologické produkce.
Na zprávu FSA reagoval TOC. K nálezu FSA uvádí, že zvýšené hladiny dusíku v potravinách považuje většina vědců za zdravotní riziko, neboť existuje vyšší potenciál pro tvorbu karcinogenních nitrosaminů v trávicícm traktu člověka. Vyšší hladiny ostatních dvou faktorů se považují za pozitivní.
Přestože tři kategorie nutrientů upřednostňovaly potraviny z ekologické produkce a žádný faktor neupřednostňoval potraviny z konvenční produkce, přesto tým FSA konstatoval, že neexistují žádné nutriční rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi potravin.
Tým vědců pod vedením TOC provedl obdobnou srovnávací studii jako FSA založenou na posouzení dosud publikovaných prací v odborné literatuře. TOC studie byla uveřejněna pod názvem “New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods” (viz příloha). Pro některé nutrienty jsou nálezy v TOC studii podobné nálezům ve studii FSA. Výsledky se však významně liší u dvou hlavních skupin nutrientů s velkým významem pro podporu zdraví. Jde o celkový obsah polyfenolů a antioxidanty. Tým FSA neposuzoval celkovou antioxidační kapacitu a u obsahu polyfenolů nenalezl žádný rozdíl.
TOC studie porovnávala 11 nutrientů, z toho bylo pět nutrientů předmětem srovnávání i ve studii FSA. Studie FSA se opírala o výsledky publikované za období 50 let (1958–únor 2008), TOC studie posuzovala výsledky publikované od roku 1980.
Více informací o porovnávání studie FSA a studie TOC jsou k dispozici zde.
 
 
Pozn.: Dne 25.11.2009 se uskuteční na MZe ČR seminář “Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství”. V rámci tohoto semináře se bude diskutovat (polemizovat) o výsledcích studie FSA, které popírají vyšší kvalitu biopotravin (viz program semináře).
 
O biopotravinách na internetových stránkách FSA.
Zpráva FSA porovnávající potraviny z ekologické a konvenční produkce, která je předmětem řady diskusí: Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs: a systematic review of the available literature (pdf, 1,22 MB, 209 stran).