Bezpečnost potravin

Porovnání kvality potravin z ekologického a konvenčního zemědělství

Vydáno: 11. 3. 2002
Autor:

nutriční hodnota, senzorická kvalita, bezpečnost, potřeba výzkumu

Zájem spotřebitelů o potraviny z ekologického zemědělství se stále zvyšuje. Zjišťovalo se proto, zda existují vědecky podložené rozdíly mezi těmito dvěma skupinami potravin, a to z hlediska tří hlavních ukazatelů:
– nutriční hodnoty,
– senzorické kvality a
– bezpečnosti.
Zjistilo se, že dosud existuje jen málo dobře vedených studií, které by umožnily reálné porovnání. Kromě obsahu dusičnanů neexistuje přesvědčivý důkaz, že potraviny z ekologického a konvenčního zemědělství se liší v obsahu různých živin. Dosud se věnovala malá pozornost zjišťování vlivu ekologických systémů pěstování na biologickou využitelnost nutričních faktorů a nenutričních složek. Budoucí výzkum by se měl na tuto oblast zaměřit.
I když existují zprávy, podle kterých ovoce a zelenina z ekologického pěstování se liší v senzorických ukazatelích od produkce z tradičního hospodaření, výsledky jsou rozporuplné. Rovněž další výzkum by měl objasnit, zda produkty z ekologického hospodaření se liší od konvenčních z hlediska čerstvosti nebo zralosti.
Neexistuje žádný důkaz, že organické potraviny jsou citlivější k mikrobiologické kontaminaci než konvenční potraviny. Existuje sice pravděpodobnost, že organicky pěstované potraviny mají nižší obsah reziduí pesticidů, dosud je však velmi málo konkrétních informací o hladinách reziduí pesticidů v těchto potravinách.
Nedávné případy kontaminace potravin Escherichia coli, které vedou k vážným onemocněním a v některých případech ke smrti, vyvolaly diskusi, zda použití mrvy ke hnojení v certifikovaných systémech produkce organických potravin nepředstavuje vyšší zdravotní riziko pro spotřebitele. Tato otázka se dosud na vědecké úrovni nestudovala. Agentury provádějící certifikaci organické produkce obecně vyžadují, aby se mrva před použitím na pole kompostovala. Je třeba provést studie, které by vyšetřovaly hladiny patogenů, např. zmíněné Escherichia coli (0157:H7) v takto získávaných kompostech. Praktiky na farmách používané při produkci bio-potravin jsou obecně důležité z hlediska snižování rizika kontaminace potravin patogeny.
CR in Food Science and Nutrition, 42, 2002, č. 1, s. 1–34