Bezpečnost potravin

Porovnání bio- a konvenčních potravin

Vydáno: 2. 12. 2006
Autor:

Je k dispozici souhrn vědeckých poznatků o rozdílech mezi bio- a konvenčními potravinami.

Institut potravinářských technologů v USA (IFT) publikoval souhrn vědeckých poznatků  (Scientific Status Summary, SSS), které se týkají biopotravin. Práce se zabývá rovněž porovnáním kvality a bezpečnosti potravin z ekologického a konvenčního způsobu hospodaření, nutričního složení potravin z těchto dvou systémů produkce, přítomností přirozeně se vyskytujících toxinů a mikrobiologického nebezpečí.
Autoři SSS docházejí k závěru, že dosud není k dispozici dostatek informací, aby se mohlo jednoznačně určit, který systém produkce potravin je lepší. Rezidua pesticidů, přirozeně se vyskytující toxiny, dusičnany a polyfenolové sloučeniny uplatňují své zdravotní riziko nebo prospěch podle toho, v jakém množství jsou v potravině zastoupeny. Dosud nejsou k dispozici údaje, které by umožnily stanovit, zda rozdíly v koncentraci těchto chemických látek u potravin z ekologické a konvenční produkce jsou biologicky významné.
Uvedený přehled ilustruje, že mezi bio- a ekologickými potravinami existují rozdíly z hlediska jejich postavení na trhu. O ovoci a zelenině z ekologické produkce se uvádí, že má nižší obsah reziduí pesticidů, neboť se při jejich produkci používají pesticidy v mnohem nižším množství. To však může vést k vyššímu obsahu přirozeně se vyskytujících toxinů, pokud ekologická produkce probíhala za podmínek zvýšeného útoku hmyzu, plevelů nebo nemocí rostlin. Jestliže se při bioprodukci ovoce a zeleniny nepoužily pesticidy nebo syntetická hnojiva, mají plodiny více biochemické energie pro syntézu prospěšných sekundárních rostlinných metabolitů, např. polyfenolových antioxidantů i přirozeně se vyskytujících toxinů. V některých případech jsou hospodářská zvířata z ekologické produkce více náchylná k bakteriální kontaminaci než z konvenční produkce, neboť se v ekologické produkci obecně zakazuje použití antibiotik. Zákazem používání antimikrobiálních prostředků se vysvětluje podstatně nižší výskyt antimikrobiální rezistence u hospodářských zvířat z ekologické produkce. SSS je k dispozici v příloze.

Příloha: Organic Foods (pdf, 1,44 MB)

IFT