Bezpečnost potravin

Poradenství v oblasti dotačních titulů MZe

Vydáno: 2. 8. 2007
Autor: pospisilova

Zpracování žádostí o dotace i ze zdrojů EU pro zemědělce i nezemědělce

ZERA nabízí:
– poradenství v oblasti dotačních titulů MZe pro zemědělce i nezemědělce, 
– informace o výzvách aktuálních i připravovaných,
– zpracování žádostí o dotace za výhodné ceny,
– poradenství a zpracování žádostí o dotace i z jiných zdrojů EU.

Na přelomu října a listopadu 2007 se očekává dle informací
Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze otevření těchto opatření:
–         I.1.2.1.   Zvyšování hospodářské hodnoty lesa
–         I.1.2.2.   Lesnická technika
–         I.1.2.3.   Technické vybavení provozoven  v lese
–         I.1.2.4.   Lesnická infrastruktura
–         I.1.3.1.   Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
–         I.1.3.2.   Spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství
–         I.3.1.      Další odborné vzdělávání a informační činnost
–         I.3.3.      Předčasné ukončení zemědělské činnosti
–         I.3.4.      Využívání poradenských služeb
–         II.2.1.1.  První zalesnění zemědělské půdy
–         III.1.1.    Diverzifikace činností nezemědělské povahy
–         III.1.2.    Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
–         III.1.3.    Podpora cestovního ruchu
–         III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
–         III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
–         III.2.2.    Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
–         III.3.1.    Informace a vzdělávání

V současnosti je v jednání:
II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření,
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích – říjen/listopad 2007 nebo rok 2008.
II.2.2. Platby v rámci Natura 2000 v lesích,
II.2.3. Lesnicko-enviromentální platby – rok 2008.

Nabídka