Bezpečnost potravin

Polysacharidy V: mezinárodní konference

Vydáno: 12. 10. 2009
Autor:

Uskuteční se v Praze ve dnech 11.–13.11.2009. Sborníky příspěvků z konference Polysacharidy III (2007) a IV (2008).

Česká společnost chemická a Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha pořádají ve dnech 11.–13. listopadu 2009 mezinárodní konferenci Polysacharidy V. Akce se uskuteční na Novotného lávce 5, Praha 1 a na programu budou následující tématické okruhy:

 
– produkce polysacharidů a jejich derivátů,
– charakterizace a analýzy polysacharidů z přírodních zdrojů,
– fyziologické účinky polysacharidů,
– biodegradabilní plasty na bázi polysacharidů.
 
Více informací najdete na: www.polysaccharides.csch.cz/index.html
 
Zdroj: Chem. Listy 103, č. 5, s. 393
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.

Polysacharidy IV: sborník příspěvků (2008)