Bezpečnost potravin

Polysacharidy IV: mezinárodní konference

Vydáno: 16. 10. 2008
Autor:

Uskuteční se v Praze ve dnech 13.–14. listopadu 2008. Sborník příspěvků z konference Polysacharidy III (2007).

Konference se bude zaměřovat na výrobu, přípravu a využití polysacharidů, výskyt, vlastnosti a strukturu biologicky aktivních polysacharidů a deriváty polysacharidů. Abstrakta příspěvků budou publikována v Chemických listech č. 9/2008 v českém jazyce a v časopise Stärke/Starch v anglickém jazyce.
 
Chem. Listy 102, 2008, č. 4, s. 282 (organizační pokyny).
 
Pozn.: