Bezpečnost potravin

Polyglycitolový sirup neznamená riziko

Vydáno: 26. 1. 2010
Autor:

Panel EFSA posoudil použitelnost hydrogenovaného škrobového hydrolyzátu složeného z maltitolu, sorbitolu a vysokomolekulárních polyolů. Musí se vzít v úvahu laxativní účinek jako u jiných polyolů.

Na žádost Evropské komise  zpracovala odborná skupina  pro aditiva a nutrienty (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS) vědecké stanovisko ohledně „polyglycitolového sirupu“ (registrační číslo CAS 68425-17-2) použitého jako aditivum. Jedná se o  hydrogenovaný škrobový hydrolyzát složený z maltitolu, sorbitolu a vysokomolekulárních polyolů. Na rozdíl od maltitolového sirupu, který je jako aditivum potravin (má nízký glykemický index) je schválen, má  polyglycitolový sirup jinak definovaný obsah sorbitolu a vyšších polyolů a nižší obsah maltitolu, takže nemůže být bez schválení aplikován jako aditivum. Hlavním zdravotním problémem, který se u polyalkoholů vyskytuje, je vyvolávání žaludečních potíží.

V žaludku savců jsou vysokomolekulární polyoly hydrolyzovány na glukózu a maltitol. Maltitol je z větší části fermentován v tenkém střevě střevní mikroflórou na glukózu a sorbitol, a ten je absorbován a přeměňován na fruktózu a částečně i glukózu.

Při testu na myších (13 týdnů) bylo pozorováno snížení průměrné váhy varlat (v poměru k tělesné hmotnosti), mikroskopickým vyšetřením však vliv polyolů nebyl zjištěn. Dále bylo zjištěno zvýšené vyprazdňování stolice a vylučování vápníku močí, aniž by se přitom zvyšovala hladina vápníku v séru. U samců se navíc zvýšila hladina glukózy v séru, která však nedosáhla  hodnoty NOAEL, která byla stanovena na 15,4 g/kg tělesné hmotnosti u samců a  7,6 mg/kg u samic. Účinek testovaného polyglycitolového sirupu se zásadně neliší od účinku maltitolového sirupu, a není nutný další toxikologický výzkum.

Při testu na lidech byly pozorovány žaludeční potíže v případě dávky 1 g polyglycitolového sirupu/kg tělesné hmotnosti  po dobu 3 dnů. Odhaduje se, že v případě aplikace sirupu do všech druhů potravin uvedených v žádosti (především do snídaňových cereálií, sušenek, pečiva) by denní přijímané množství činilo:

     3.67 g/kg u dětí 1.5–4.5 roku,

     2.79 g/kg u dětí 4 – 10 let,

     0.35 a 0.85 g/kg u dospělých.

Ani při nejvyšším zatížení (3,67 g/kg) se nepřekročí hodnota NOAEL zjištěná v testu na myších. Proto podle panelu odborníků neznamená nový sirup zvláštní nebezpečí. Musí být však počítáno s laxativním účinkem jako v případě jiných polyolů.

EFSA