Bezpečnost potravin

Polský zákon o bezpečnosti potravin

Vydáno: 21. 12. 2006
Autor:

V říjnu 2006 začal v Polsku platit nový zákon zahrnující celou potravinářskou problematiku a stanovující povinnosti i sankce.

Nový polský zákon o bezpečnosti potravin a výživě publikovaný 27. 9. 2006 (Sbírka, 2006, 171, část 1225) vstoupil v platnost 28. 10. 2006. Zákon zrušuje a nahrazuje dosavadní Zákon o zdravotních požadavcích na potraviny a výživu a Zákon o materiálech a produktech určených ke kontaktu s potravinami.
Členění zákona:
I.            Obecná pravidla a výklad pojmů
II.           Zdravotní požadavky a označování potravin
III.          Materiály a produkty určené ke styku s potravinami
IV.           Hygienické požadavky
V.            Úřední dozor nad potravinami
VI.           Práva a povinnosti dozorových orgánů a spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin
VII.         Odpovědnost za závady/škody způsobené potravinami
VIII.        Postihy a pokuty

Zákon stanovuje povinnou registraci podniků a záležitosti, které musí být schvalovány. Za výrobu nebo uvádění do oběhu potravin, které škodí zdraví jsou stanoveny pokuty a odnětí svobody až na 2 roky (v případě potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy až 3 roky). Dvěma lety lze potrestat i osoby, které se provinily proti pravidlům nakládání a označování GMO nebo potravin nového typu.

Při nesprávném označování může být uložena pokuta až 80 tis. polských zlotých (PLN). Jsou stanoveny sankce pro nesplnění pravidel HACCP i u malých podniků (včetně obchodů a restaurací).