Bezpečnost potravin

Policie bude mít větší pravomoci, jak zabránit týrání zvířat

Vydáno: 15. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.10.2008.

Policisté budou moci vstupovat na soukromý pozemek, když bude vysloveno důvodné podezření, že zde dochází k týrání zvířat, nebo že se tam týrané zvíře nachází. Tato žádoucí změna vyplývá z nového zákona o policii.
 
Od 1. ledna 2009 totiž nabude účinnosti nový zákon o Policii ČR – zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Tento zákon v ustanovení § 40 upravuje právo vstupu policistů do jiného prostoru nebo na pozemek, existuje-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
 
Z tohoto § 40, zákona č. 237/2008 Sb. lze citovat:
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek
 
(1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.
 
(2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě
 a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý,
 b) pronásledování osoby, nebo
 c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
 
(3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
 
(4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby.
 
(5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.
 
Tuto změnu lze jedině přivítat, protože dosud bylo v některých případech obtížné domoci se vstupu do prostor, kde docházelo k týrání zvířat.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR