Bezpečnost potravin

Pokrok v kojenecké výživě

Vydáno: 15. 3. 2007
Autor: pospisilova

Sborník referátů z konference, která se konala v dubnu 2006 v San Franciscu (USA).

Dne 5. dubna 2006 se konala v San Franciscu (USA) konference pod názvem “Pokroky v uspokojování nutričních potřeb kojenců ve světě”, která byla součástí výročního zasedání Americké společnosti pro výživu.
Sborník příspěvků, které na konferenci zazněly, byl vydán jako supplement časopisu The Journal of Nutrition 137, 2007, č. 2, s. 395S–520S. Uspořádání konference a vydání sborníku sponzorovala The International Formula Council (Mezinárodní rada pro kojeneckou výživu) s cílem zhodnotit pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti bezpečné a adekvátní výživy pro kojence a to od přijetí “International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes” (mezinárodního kódu pro uvádění na trh náhrad mateřského mléka) Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1981.
Jednotlivé příspěvky se zabývají shrnutím pokroku, kterého bylo dosaženo za posledních 25 let v propagaci kojení, v boji proti podvýživě a ve zdokonalování kojenecké výživy, dále úlohou zinku a železa ve výživě kojenců aj.
Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI.