Bezpečnost potravin

Pokles kontaminace drůbeže salmonelou v USA

Vydáno: 26. 9. 2001
Autor:

salmonela, USA, pokles kontaminace, hygienická opatření

Organizace Food Safety and Inspection Service amerického ministerstva zemědělství oznámila, že ze 7000 vzorků odebraných z velkých zpracovatelských podniků v roce 2000 jich obsahovalo salmonelu 7,5 %. To představuje pokles kontaminace o 1,8 % (z 9,3 % v roce 1999) a o 3,3 % (z 10,8 % v roce 1998) – v prvním roce zabíhání nového programu HACCP zaměřeného na snížení kontaminace patogeny u drůbeže. Toto zlepšení mikrobiální kvality může být připisováno zařazení nových zpracovatelských technik specificky zaměřených na potírání kontaminace. Vnitropodnikové změny zahrnují zvýšený přepad ve sterilizačních tancích a ponorných chladičích, instalaci vysoce účinných myček jatečných těl a chlórování do hodnoty 50 ppm v chladičích a myčkách. Od zavedení těchto „Megareg“ opatření se spotřeba vody zvýšila z 20 na 32 litrů na jatečné tělo a to vyžaduje zlepšené využití zařízení na úpravu vody v mnoha podnicích, zvláště ve dvousměnných provozech.
World Poultry, 17, 2001, č.8, s.6 (Vo)