Bezpečnost potravin

Podrobnější informace EK o kontaminaci ryb rtutí

Vydáno: 21. 5. 2004
Autor:

Evropská komise vydala podrobnější informace o kontaminaci ryb a rybích produktů metylrtutí, aby usnadnila členským zemím správně formulovat příslušná doporučení pro spotřebitele.

Evropská komise vydala „Informační sdělení“ týkající se kontaminace ryb a rybích produktů metylrtutí, aby usnadnila členským zemím správně formulovat příslušná doporučení pro spotřebitele. Ke stejnému problému již bylo 18. března 2004 publikováno vědecké pojednání pracovníků Evropského Úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Ve zprávě EFSA byly použity údaje získané členskými zeměmi při šetření celkového obsahu rtuti v potravinách pro účely konfrontace s výsledky nedávné toxikologické studie, podle nichž byla hodnota týdenního přechodného tolerovatelného příjmu rtuti (PTWI) stanovena na 1,6 µg  na kg tělesné hmotnosti za týden. „Informační sdělení“ EK zahrnuje základní informace o kontaminaci ryb metylrtutí, definuje nejvíce ohrožené spotřebitelské skupiny a poskytuje   přehled doporučení pro spotřebitele vydaná již dříve v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA. Na základě výsledků nových výzkumů toxicity a expozice byly pro metylrtuť stanoveny nižší limity. „Informační sdělení“ EK obsahuje následující specifická doporučení pro spotřebitele:
* Potenciálně nastávající matky, těhotné a kojící žerny by neměly konzumovat více než jednu malou porci (<100 g) velkých dravých ryb, jako mečoun, žralok, štika či marlin týdně. Během této doby by pak neměly jíst žádné jiné ryby. Rovněž by neměly více než dvakrát týdně konzumovat tuňáka.
* Rodiče by měli mít na paměti, že stejná doporučení platí i pro malé děti.
* Spotřebitelé by měli věnovat více pozornosti zvláštním doporučením úřadů, týkajících se místních specialit. Úplná zpráva EK je přístupná na internetové adrese 

 

http://www.foodsafetytoday.com