Bezpečnost potravin

Podpora trhu s vejci a drůbeží

Vydáno: 2. 10. 2006
Autor:

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2006 o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Výjimečná opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech ze dne 3. července 2006, novelizovaném nařízením Komise (ES) č.1256/2006 ze dne 21. srpna 2006, byla Česká republika zařazena mezi státy, které mohou vyrovnat sektoru drůbeže a vajec část hospodářských ztrát nepřímo způsobených ptačí chřipkou prostřednictvím pravidel, stanovených výše uvedenými předpisy Společenství.

Podmínky poskytování podpor jsou upraveny nařízením vlády č. 450/2006 o stanovení některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Příručkapro žadatele, související formuláře a základní legislativu. Odkaz na evropská nařízení najdete na hlavní navigační liště v "Souvisejících odkazech".

Příručka: http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/komodity/zv/02/03/hlavni_dokument/1159350414234.pdf

 

Kontaktní údaje

Ing. Jan Verfl

Referent oddělení podpor a intervencí živočišných komodit
telefon:
222 871 410
e-mail:
jan.verfl@szif.cz

Ing. Jana Myšáková

Referent oddělení podpor a intervencí živočišných komodit
telefon:
222 871 524
e-mail:
jana.mysakova@szif.cz
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2006 o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží