Bezpečnost potravin

Podpora Společenství pro pěstitele cukrové řepy

Vydáno: 3. 3. 2006
Autor:

Nařízení 319/2006 mění nařízení 1782/2003 s pravidly pro přímé podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se (v souvislosti se změnou společné organizace trhů s cukrem) mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

OJ L 58, 28.02.2006, s. 32