Bezpečnost potravin

Podpora poskytovaná na ovoce a zeleninu ve školách

Vydáno: 13. 1. 2010
Autor:

Nařízení vlády ČR 478/2009 Sb., stanovuje podmínky pro podporu na ovoce, zeleninu a šťávy pro děti prvních až pátých tříd. Žádost o schválení pro dodávání produktů se v r. 2010 pro tento školní rok podává na SZIF do 15. ledna.

V návaznosti na přímo použitelné předpisy EU, tzn.

nařízení 13/2009/ES    upravující nařízení 1223/2007/ES  o společné organizaci zemědělských trhů,

nařízení 288/2009/ES (prováděcí nařízení k nařízení 1234/2007 o finanční podpoře),

bylo v ČR vydáno nařízení vlády 478/2009 Sb., podle něhož se poskytuje podpora na ovoce, zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích nařízeních. Podpora se týká ovoce, zeleniny a šťáv z nich pro žáky prvních až pátých tříd. Vztahuje se na ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad, jejichž podíl může tvořit nejvýše 25 %. Vše musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“.

Žádost Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu podává osoba, která řídí distribuci a která má uzavřenou smlouvu alespoň  se dvěma distributory, a sice vždy do 31. března  v kalendářním roce, kdy žadatel hodlá zahájit dodávky (pro r. 2010 však do 15. ledna).

Předběžný měsíční limit  na jednoho žáka se vypočítá jako podíl celkové podpory poskytované z prostředků EU na školní rok (1,98 mil. EUR na školní rok 2009/2010) celkového počtu žáků ve věku 6-10 let a  počtu měsíců školního roku.

Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2010.


Sbírka zákonů, 31. 12. 2009, č. 152, s. 8332-8334


Předcházející informace:

Vláda schválila návrh na dotované ovoce a zeleninu do škol

24 členských států se účastní programu školního ovoce (Finanční prostředky pro jednotlivé státy na školní rok)

Nařízení ES o projektu „Ovoce do škol“