Bezpečnost potravin

Podpora EU v oblasti výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin

Vydáno: 5. 12. 2003
Autor:

Informace o zaměření a formách výzkumných projektů EU v rámci 6. rámcového programu.

Kvůli stále se zvyšujícímu tlaku spotřebitelů na bezpečnost a kvalitu potravin bylo v EU vyčleněno 685 mil. EUR na příslušné výzkumné projekty pro období příštích čtyř let. Jsou zahrnuta následující témata:
– návaznosti v celém potravinovém řetězci,
– epidemiologie nemocí a alergií podmíněných výživou,
– postup zajištění zpětné vystopovatelnosti v celém produkčním řetězci,
– metody analýzy, důkazů a kontroly,
– výrobní metody a technologie, které jsou bezpečné a přátelské k ŽP, a zdravější potraviny
– vliv krmení zvířat na lidské zdraví,
– zdravotní rizika podmíněná ŽP.
Řada podpor je nabízena univerzitám, výzkumným pracovištím i potravinářskému průmyslu (především malým a středním podnikům) a jiným zainteresovaným. Je možno vytvořit vlastní mezinárodní týmy, nebo se partnersky zapojit do některého z vytvářených konzorcií.
Délka trvání projektu a rozpočet budou záviset na typu projektu:
Integrované projekty (IP) – mají sloužit k vytvoření vědecké základny pro nové produkty a postupy v Evropě postupem cíleného vedení různých partnerů,
Síť jednotlivých center (NoE) – vytvoření virtuálních odborných center obsazených nejlepšími evropskými odborníky z oblasti potravin a výživy.
Speciálně zaměření výzkumné projekty (STREP) – vývoj nových produktů, postupů a služeb.
Speciální související opatření (SSA) – podporovat zavádění evropských výzkumných priorit (např. vytváření základen, podpora politického vývoje atd.).
Pro účastníky projektů je výhodou nejen finanční podpora, ale i profitování z kontaktů s partnery a jejich how-know.
Nejbližší vypsaná lhůta je od poloviny listopadu do poloviny února. Bližší informace získáte na stránkách rakouského BIT (Úřad pro mezinárodní kooperaci výzkumu a technologie)
nebo na stránkách Evropské komise.

Ernährung, 27, 2003, č. 10, s. 429