Bezpečnost potravin

Podpis dohody o Fondu solidarity EU

Vydáno: 20. 12. 2002
Autor:

finance, 129 mil. eur, povodně, navracet do provozuschopného stavu nemocnice, školy, mosty a cesty, které byly v současných i budoucích členských státech letos v létě zasaženy ničivými povodněmi, EK, infrastruktura, Phare, ISPA, Sapard, celkově pro ČR 334 mil. eur

Ve čtvrtek 19. prosince podepíše ministr financí Bohuslav Sobotka dohodu o poskytnutí finančních prostředků, kterou bude potvrzeno, že Evropská unie udělí grant ve výši 129 milionů € (4 miliardy Kč) na záležitosti vztahující se k povodním. EU poskytuje tento grant v rámci nového Fondu solidarity EU a umožní financování opatření přijatých Českou republikou ve vztahu k povodním. 4 miliardy Kč přicházejí navíc k 1 miliardě Kč, kterou EU uvolnila již v říjnu v rámci svých programů Phare a ISPA. Evropský komisař pro regionální politiku Michel Barnier přivítal vznik fondu slovy: „Fond kromě toho že má zřetelný finanční dopad, také ukazuj, o čem Evropa skutečně je: že se jedná o komunitu, která poskytuje podporu a pomáhá navracet do provozuschopného stavu nemocnice, školy, mosty a cesty, které byly v současných i budoucích členských státech letos v létě zasaženy ničivými povodněmi.“
Evropská komise letos v listopadu rozhodla o udělení grantu ve výši 728 milionů € na pomoc při odstraňování následků způsobených rozsáhlými povodněmi, ke kterým došlo letos v létě. Během prvního kola využití tohoto nově vytvořeného Fondu solidarity Evropské unie by mělo být uvolněno 444 milionů € pro Německo, 134 milionů € pro Rakousko, 129 milionů € pro Českou republiku a 21 milionů € pro Francii. Fond solidarity byl založen během tří měsíců, aby byla umožněna rychlá finanční pomoc pro případ závažnějších katastrof. V současné době je plně funkční. Fond lze mimo jiné využívat na obnovení životně důležité infrastruktury a zařízení.
Fond solidarity EU byl založen po povodních v srpnu 2002 jako nový finanční nástroj EU umožňující poskytnout současným i budoucím členským státům podporu při mimořádných událostech a pomoci jim vyrovnat se s náklady vzniklými při likvidaci následků rozsáhlých přírodních katastrof. Fond, který má celkový rozpočet 1 miliardu €, by měl být využíván k:
obnově provozuschopnosti infrastruktury a závodů v oblasti energetiky, vodohospodářství a zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdraví a vzdělávání; zajištění ubytování a financování záchranných služeb tak, aby byly uspokojeny potřeby postiženého obyvatelstva;  zabezpečení preventivní infrastruktury a opatření k bezprostřední ochraně kulturního dědictví;
vyčištění oblastí postižených katastrofou, včetně přírodních zón.
Země postižené rozsáhlejší katastrofou, které se chtějí ucházet o financování z tohoto fondu, musí předložit podrobné vyčíslení způsobených škod a musí splnit specifická kriteria, která by měla zajistit, že fondy EU budou využívány tam, kde jsou nejvíce potřeba. „Rozsáhlejší katastrofa“ znamená kteroukoliv katastrofu, která vyústí ve škody odhadované buďto ve výši 3 miliardy € a více, nebo vyšší než 0,6 % hrubého národního příjmu daného státu. Fondu lze využít zpětně na katastrofy, ke kterým došlo od srpna tohoto roku.
Za správu fondu nese odpovědnost Komise. Aby bylo zajištěno, že fond bude dostupný kdykoliv, měla by k 1. říjnu každého roku zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina jeho ročního objemu, ze které by bylo možno hradit potřeby, které by mohly vyvstat do konce příslušného roku.
Z programu Phare bylo České republice do dnešního dne přiděleno více než 936 milionů € (přes 28 miliard Kč) na pomoc při její přípravě na členství v EU. Okolo € 11,5 milionů € z prostředků programu Phare bylo uvolněno v říjnu na odstraňování následků povodní; od té doby byly podepsány všechny příslušné kontrakty.
Z programu ISPA bylo pro Českou republiku od roku 2000 schváleno 210 milionů € (6,3 miliard Kč). Okolo 24 milionů € z prostředků programu ISPA bylo v říjnu uvolněno na odstraňování následků povodní; od té doby byla podepsána více než polovina příslušných kontraktů.
V rámci programu SAPARD, který je určen na opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkovských oblastí, bude na financování projektů z rozpočtu na rok 2002 uvolněno 22 milionů € (704 milionů Kč).
Očekává se tedy, že celkové finanční prostředky přidělené z fondů EU České republice v roce 2002 dosáhnou výše 334 milionů € (10 miliard Kč) a že celková suma prostředků udělených od roku 1990 převýší částku 1,23 miliard € (38 miliard Kč).

Pro další informace se prosím obraťte na Dušana Ondrejičku, tiskového mluvčího, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, telefon: 224 312 835

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Tiskové zprávy, 19.12.2002 (Mik)