Bezpečnost potravin

Podejme si ruku

Vydáno: 8. 9. 2008
Autor: bodokova1

Pozvánka na festival handicapovaných spoluobčanů, který proběhne 13. září v areálu ZOO Ústí nad Labem pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče.

Cílem 4. ročníku akce Podejme si ruku, jak napovídá sám název, je symbolické podání si ruky zdravotně handicapovaných a zdravých spoluobčanů. Kulturní program festivalu zahrnuje vystoupení skupin a souborů z řad handicapovaných. Na akci se rovněž budou prezentovat formou informačních a prodejních center instituce zabývající se prací se zdravotně handicapovanými.
 Program je doplněn o další doprovodné akce, mj. o Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, kde se zájemci budou moci zeptat na to, co je o potravinách zajímá, a získat řadu tiskových materiálů, jejichž obsahem jsou témata související s bezpečnými potravinami, např. značení potravin, výživová doporučení, „éčka“, nemoci z potravin apod.  
  Předběžný program:
 Hlavní scéna – restaurace Koliba:
12,00 – uvítání účastníků (moderátor Hitrádia FM)
12,05 – Dětský sbor Terasáček
12,15 – Vanda a Standa – Přijede k nám návštěva (program MZe)
13,00 – slavnostní zahájení festivalu Podejme si ruku (Mgr. Tomáš Kraus, moderátor)
13,10 – vystoupení účastníků festivalu Podejme si ruku (Hájští kohouti, Energie o. p. s., ÚSP Pod vodojemem, ÚSP Stará Oleška, ZŠS Pod parkem…)
15,00 – Vanda a Standa – Přijede k nám návštěva (program MZe)
15,30 – UXB – koncert hudební skupiny
 Doprovodný program:
10,00 – 17,00 – stánkový prodej chráněných dílen a ÚSP, infostánky zúčastněných institucí v areálu zoo
10,00 – 17,00 – Informační centrum bezpečnosti potravin MZe – u Dětské zoo
10,00 – 17,00 – soutěže pro děti o ceny (skauti) – louka u horní pokladny