Bezpečnost potravin

Podávání potravinových doplňků malým dětem není nutné

Vydáno: 14. 5. 2005
Autor:

Řada rodičů začíná doplňovat stravu svých dětí vitaminy a minerálními látkami téměř od narození, přestože děti mají zcela adekvátní přísun živin z běžné stravy.

Podle výsledků studie prováděné na Univerzitě v Yowa, publikovaných v květnovém čísle časopisu Journal of the American Dietetic Association, mnozí rodiče začínají doplňovat stravu svých dětí vitaminy a minerálními látkami téměř od narození, přestože děti mají zcela adekvátní přísun živin z běžné stravy. Rodiče 400 bělošských dětí v Iowa vyplňovali periodicky dotazníky o příjmu potravních doplňků u svých dětí a vedli si záznamy o jejich příjmu potravin a nápojů ve věku od šesti týdnů do dvou let. Podávání potravinových doplňků bylo konstatováno dokonce u 20 % kojených tříměsíčních dětí, jejichž počet se výrazně zvýšil po dosažení věku šesti měsíců. Ve věku do 24 měsíců dostávalo suplementy 31,7 % dětí. V průběhu prvních devíti měsíců užívala převážná část dětí vitaminy s fluoridem. V dalších měsících dostávaly děti většinou multivitaminové suplementy nebo multivitaminy doplněné ještě o vitamin C. Jenom velmi malé procento dětí dostávalo samostatně jednotlivé vitaminy nebo minerální látky. Přestože podávání suplementů bylo poměrně časté, ukázala studie, že u většiny dětí nebyly pro suplementaci žádné důvody, vzhledem k tomu, že děti získávaly dostatečné množství vitaminů a minerálních látek pouze z normální konzumované stravy. Výjimkou byl vitamin E a kyselina listová, které většina dětí nedostávala se stravou dostatečné množství. Na druhé straně ale děti konzumovaly více než doporučované referenční množství některých živin, především vitaminu A. Studie poskytuje jedinečné a cenné  informace o pediatrickém využívání nutričních suplementů, má ovšem i určité nedostatky. Vzorek dětí nebyl vybírán náhodně, převažovaly děti bílé a z rodin s poměrně vysokým socioekonomickým statusem. Závěry tak nejsou aplikovatelné přímo na všechny věkové a rasové skupiny a před zformulováním doporučení, týkajících se podávání suplementů dětem musí být provedena ještě další hodnocení, zaměřená na konkrétní skupiny populace. Výzkum uskutečněný v Brenner Children’s Hospital a publikovaný v dubnu 2004 v časopisu Pediatric Annals ukázal, že 45 % ze 145 sledovaných rodin dává svým dětem bylinné přípravky a pouze 45 % z nich to konzultovalo s dětským lékařem. Trh potravinovými doplňky představoval podle údajů Euromonitoru v roce 2004  6,48 mld. USD.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=59793