Bezpečnost potravin

Pochybnosti ohledně oleje z Allanblackia

Vydáno: 16. 9. 2006
Autor:

Africká rostlina Allanblackia se ocitla na červené listině ohrožených druhů. Nejasnosti jsou i ohledně reprezentativnosti analýz firmy Unilever a účinku na bílé krvinky.

Rostlina, kterou společnost Unilever hodlá využívat do pomazánkových tuků jako náhradu palmového oleje a oleje z palmových semen se ocitla na červené listině ohrožených druhů. Výbor ACNFP  navíc potřebuje, aby žadatel upřesnil biologický druh, který má v úmyslu využívat. Proto není dostatečně známo, zda vzorky podrobené analýze, jsou reprezentativní z hlediska rozmanitosti vyskytujících se druhů Allanblackia stuhlmanii. Rovněž existuje připomínka ohledně snížení množství bílých krvinek u myší krmených semeny Allanblackia v toxikologické studii v porovnání  s kontrolní skupinou.

Německý kompetentní úřad nemá proti oleji ze semen Allanblackia  námitky. Podle Unilever dojde použitím tohoto oleje ke snížení nasycených tuků a zvýšení mononenasycených tuků v příslušných pomazánkových tucích, což je zdraví prospěšné.

EU Food Law, 2006, č. 268, s. 11

Další informace:

Nové margariny z Allanblackia

Posuzování oleje z Allanblackia a fytosterolu Cardiabeat