Bezpečnost potravin

Počet případů infekce Salmonella enteritidis se v Lucembursku v roce 2005 výrazně snížil

Vydáno: 29. 1. 2006
Autor:

Podle Národní referenční laboratoře pro salmonelu se v Lucembursku v roce 2005 výrazně snížil počet humánních infekcí způsobených Salmonella enteritidis. Důvody tohoto masivního snížení nejsou zcela jasné. Salmonella enteritidis je spojována převážně s konzumací syrových vajec a výrobků syrová vejce obsahujících.

Podle zprávy lucemburské Národní referenční laboratoře pro salmonelu se počet humánních infekcí způsobených Salmonella enteritidis v roce 2005 výrazně snížil. Důvody tohoto masivního snížení nejsou zcela jasné. Salmonella enteritidis je spojována převážně s konzumací syrových vajec a výrobků syrová vejce obsahujících. V roce 2004 byla většina vajec prodávaných v Lucembursku dovezena, a to 31 % z Francie, 25% z Belgie, 17 % z Německa, 27 % pocházelo z Lucemburska. Skladba prodávaných vajec se v roce 2005 v zásadě nijak nezměnila. Jedním z možných vysvětlení pro snížení počtu případů humánní infekce Salmonella enteritidis je zvýšené používání živých, resp. mrtvých vakcín v průmyslovém zpracování vajec. V porovnání s předchozími lety neprováděly zdravotní orgány v roce 2005 v Lucembursku, pokud se týká vajec, žádná  zvláštní preventivní opatření. Celou situaci je nyní třeba velmi pečlivě posoudit, identifikovat a determinovat příčiny a zjistit, zda snížení výskytu je možno udržet i v budoucnosti. Více informací na adrese http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality (20.10.06)