Bezpečnost potravin

Počet alimentárních onemocnění v USA se neustále snižuje

Vydáno: 29. 4. 2005
Autor:

Podle zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci chorob došlo v USA v posledních osmi letech k významnému snížení počtu alimentárních infekcí způsobených běžnými bakteriálními patogeny.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) zveřejnilo zprávu vypracovanou na základě údajů monitorovacího systému FoodNet o výskytu alimentárních onemocnění v USA, která potvrzuje významné snížení alimentárních infekcí způsobených běžnými bakteriálními patogeny. Zpráva zahrnuje období od roku 1996 do roku 2004. Podle získaných dat se v tomto období snížil výskyt infekcí způsobených Escherichia coli O157 o 42 %, infekcí vyvolaných přítomností Campylobacter o 31 % a onemocnění v důsledku infekce Yersinia o 45 %.  Počet onemocnění způsobených salmonelou se snížil o 8 %, ovšem z pěti běžných sérotypů došlo k významnějšímu snížení pouze u jednoho. Výskyt Shigella se v zásadě nezměnil, infekce způsobené Vibrio se snížily o 47 %. Faktorů přispívajících ke snížení výskytu alimentárních onemocnění v USA je podle zprávy celá řada. Zpráva zahrnuje dále doporučení Úřadu pro bezpečnost a kontrolu potravin při americkém ministerstvu zemědělství (FSIS), týkající se snižování výskytu E. coli O157 v hovězím masu a Listeria monocytogenes  v RTE výrobcích. Rovněž je nezbytné snižovat výskyt E. coli O157 u živého dobytka a na jatkách. Ke snížení infekcí Campylobacter by mělo přispět i správné skladování a tepelné zpracovávání drůbeže v domácnostech. Důležitým faktorem pro snižování počtu alimentárních onemocnění je rovněž náležitá osvěta v oblasti bezpečnosti potravin.  Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com