Bezpečnost potravin

Počáteční výživa a její pozdější důsledky

Vydáno: 8. 12. 2005
Autor:

Je k dispozici sborník referátů z workshopu uspořádaného v rámci výzkumného projektu EARNEST (naprogramování zdraví v dospělosti výživou v prenatálním období) podporovaného Evropskou komisí.

Ve spolupráci se Springer Publishing publikoval Danone Institute International sborník z workshopu uspořádaného za podpory Evropské komise pod názvem “Počáteční výživa a její pozdější důsledky: nové příležitosti” (viz příloha).

Uvedený workshop se konal jako součást výzkumného projektu EARNEST (Early nutrition programming of adult health), který se bude řešit v průběhu let 2005–2010. Do projektu je zapojeno více než 40 výzkumných pracovišť.

Příloha : Prenatální programování zdraví v dospělosti  (256 stran)[pdf ; 2257061 bytů]