Bezpečnost potravin

Po EU chovatel s občanským průkazem, pes ale s pasem

Vydáno: 30. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.1.2009.

Již od roku 2004 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, podle kterého od 1. října 2004 může cestovat pes (ale i kočka a fretka) pouze s pasem.
 
Základní podmínkou je identifikace zvířete. Existují dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař a může použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musejí být označena mikročipem. Je třeba dodat, že od půlky roku 2011 bude možné používat jen označení mikročipem.
 
Pas zvířete v zájmovém chovu je jednotným dokladem, který je platný ve všech členských státech EU. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Pas vydává schválený soukromý veterinární lékař.
 
Další podmínkou je očkování proti vzteklině – zvířata musejí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Nyní je možné použít i vakcínu s delší účinností než je jeden rok, musí to však být v pase uvedeno (použitá vakcína a doba, kdy je zvíře v imunitě).

Pokud některá země požaduje výsledky sérologického vyšetření na vzteklinu, tj. určení hladiny protilátek, tak k tomuto vyšetření odebere schválený veterinární lékař vzorek krve a odešle jej (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře, u nás je to ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. Do Velké Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po očkování a 6 měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.
Dalším požadavkem některých zemí může být ošetření proti echinokokóze či ošetření proti klíšťatům. Členské státy totiž mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti vnějším či vnitřním parazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Velká Británie, Irsko a Malta požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař.

O případných dalších požadavcích některých členských zemí a o podmínkách cestování do nečlenských zemí a o podmínkách pro zpětný návrat z nich se lze více dozvědět webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz, odkaz „Cestování se psy, kočkami a fretkami“. Popřípadě se informovat na zastupitelském úřadě dotyčné země. Některé země totiž mohly omezit vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině. Jsou to například Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko či Španělsko.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR