Bezpečnost potravin

Plzeň získá od EU 75 milionů korun na odstranění povodňových škod

Vydáno: 4. 2. 2003
Autor:

povodně, škody, ISPA, ČOV, SFŽP, finance, dotace

Zhruba 75 milionů korun na likvidaci povodňových škod získá v nejbližších dnech město Plzeň z evropského programu ISPA. Peníze využije radnice zejména na opravu čistírny odpadních vod a na obnovu kanalizační sítě na Roudné, která byla nejvíce poškozenou městskou částí po srpnové i lednové velké vodě. ČTK to řekl primátor Plzně Jiří Šneberger.
„Z Bruselu jsme dostali zprávu, že dostaneme až dva a půl milionu euro,“ dodal. V současné době probíhají finální jednání mezi vedením radnice a Státním fondem životního prostředí, který je zprostředkovatelem povodňových dotací z Evropské unie.
Plzeňská radnice se musí na akci podílet 15 procenty oprávněných nákladů, což už stvrdili plzeňští zastupitelé. Vrcholný orgán města dále schválil výjimku, že dodavatelé těchto projektů se budou řídit pravidly EU a nikoliv standardy radnice pro zadávání veřejných zakázek financovaných z prostředků města. „Unie má trochu jiná pravidla pro přidělování dotací,“ vysvětlil primátor.
Podle technického náměstka Miroslava Kalouse bude největší část evropských peněz, zhruba 63 milionů korun, použita na obnovu kanalizačních řadů a přípojek na Roudné, v centru města U Zvonu, a na Denisově nábřeží a v okrajové čtvrti Litice. Dalších 14 milionů půjde na výměnu zásobníku bioplynu a protipovodňové úpravy v plzeňské čistírně odpadních vod.
Plzeňská radnice má ještě na povodňových kontech 12,8 milionu korun. Zastupitelé rozhodli, že devět milionů korun rozdělí mezi neziskové organizace a podnikatele. Žádosti přijímá radnice do konce tohoto měsíce. Zbylých 3,8 milionu korun ponechá v rezervě pro případné škody, které se objeví po zimě. O jich využití rozhodnou zastupitelé do poloviny června.

Václav Prokš

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList