Bezpečnost potravin

Plnotextové elektronické časopisy dostupné online v knihovně ÚZPI (2)

Vydáno: 13. 7. 2004
Autor:

Polytematická kolekce časopisů Science Direct vydavatelství Elsevier Science.

Kolekce 550 časopisů vydavatelství Elsevier Science zpřístupňovaná prostřednictvím Konsorcia Elsevier Science
Licenční smlouva mezi ÚZPI a fa SUWECO (dovoz publikací) zajišťuje pro uživatele knihovny ÚZPI a odborné pracovníky ústavu křížový on-line přístup do zhruba 550 titulů časopisů z kolekce Science Direct, které v tištěné podobě předpláceli členové konsorcia (asi 50 členů). K dispozici je 6 053 531 plných textů článků. Prezentace ze semináře Infopultu.

Příloha : Kolekce časopisů ScienceDirect – návod k vyhledávání