Bezpečnost potravin

Pivovar Eggenberg prodával zaplavené lahvové pivo

Vydáno: 21. 10. 2002
Autor:

povodně 2002, Kontrola ČZPI u prodejců, pivovar Eggenberg, Plzeňský Prazdroj

ČZPI prověřila 1 454 prodejen s potravinami v zátopových oblastech. Kontrola byla zaměřena na to, zda zaplavené potraviny byly staženy z oběhu, byly odebrány vzorky pro mikrobiologickou kontrolu, prověřeny doklady o původu zboží a vyplněny doklady o ztrátách jako podklad pro pojišťovny. V 17 případech byl vydán zákaz uvádět do oběhu potraviny, které prokazatelně přišly do styku ze zátopovou vodou. Tyto musely být prokazatelně zlikvidovány. Většinou se to týkalo drobnějších prodejců nebo stánkařů, ale také českokrumlovský pivovar Eggenberg dodal nejméně 6 prodejnám lahvové pivo, které přišlo do styku se záplavovou vlnou. Naopak Plzeňský Prazdroj vydal zákaz distribuce všeho zboží včetně obalů, které přišlo do styku s povodňovou vodou.

Pivovar Eggenberg prodával zaplavené lahvové pivo, Potravinářský zpravodaj, 3, 2002, č.10, s.6