Bezpečnost potravin

Pivo – nápoj s nejnižším obsahem těžkých kovů

Vydáno: 15. 1. 2002
Autor:

pivo, víno, nealkoholické nápoje, obsah zinu, mědi, kadmia, olova, metoda GSCP

V Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT sledovali výskyt těžkých kovů v pivu a jiných typech nápojů. Dvě stě vzorků piva bylo analyzováno metodou galvanostatické rozpouštěcí chronopotenciometrie (GSCP) na obsah zinku, mědi, olova a kadmia. Střední obsahy v litru nápoje byly 55,4 mikrogramů zinku, 0,2 mikrogramů kadmia, 32,6 mikrogramů mědi a 6,5 mikrogramů olova. Výsledky GSCP metody byly ověřeny metodou hmotnostní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou. Protože koncentrace olova byly relativně vysoké, byly analyzovány pro srovnání stovky nealkoholických nápojů a vín. Průměrný obsah olova v nealkoholických nápojích byl 7,5 mikrogramu na litr a ve vínech 41,8 mikrogramu na litr. Pivo tedy představuje nejčistší nápoj nejen z hlediska olova, ale i ostatních sledovaných těžkých kovů. Z bilance zinku, mědi, kadmia a olova plyne, že jen stopy těchto kovů přecházejí ze surovin do hotového piva. Pouze 1 % zinku a kadmia, 9 % mědi a 2 % olova přechází ze surovin do hotového piva. Pivovarský proces tak eliminuje těžké kovy a činí tak pivo nejčistším nápojem z hlediska obsahu těžkých kovů.
Kvasný průmysl, 47, 2001, č. 11-12, s. 327-330.