Bezpečnost potravin

Pivo na recept

Vydáno: 15. 1. 2006
Autor:

K příznivě působícím látkám obsaženým v pivě patří kyselina listová, křemičitany a xantohumol. Jako nápoj s příznivým složením bylo vyvinuto nízkoalkoholové pivo Karla balance.

Řada vědeckých publikací poukazuje na souvislost mezi zdravím a látkami obsaženými v pivu. Ve studii britského Brewing research Inst. (Nutfield) spolufinancované EU byl zjišťován obsah kyseliny listové. Bylo zjištěno, že v 1 l piva je obsaženo 20 – 30 % doporučené denní dávky. Stejné množství se získá z 1,5 l mléka nebo 100 g brokolice.

Vědci z britské Elsie Widdowson Laboratory (Cambridge) poukazují na potřebu dostatečného přívodu křemičitanů pro stimulaci vazby kolagenu při vytváření kostní hmoty (působení proti osteoporóze). Denně je stravou přijímáno kolem 30 mg křemíku především z obilných zdrojů. Sklenice piva dodá ca 20 % potřebné denní dávky křemíku.

Vědci z  Centra pro výzkum rakoviny (Heidelberg) vyšetřovali biologické účinky piva a prokázali antimutagenní a antioxidační účinek. Jako účinná se ve všech testovaných systémech ukázala fenolická látka chmele xantohumol (XN). U vyšších živočichů se dokonce ukazuje, že XN zabraňuje vytváření karcinogenu dimetylbenzantracen. XN se jeví jako účinný chemopreventivní prostředek.

Vědci z Inst. biologických věd (KIOBIS) v Karlsbergu vyvinuli nové nízkoalkoholové pivo 0,1 % alkoholu) „Karla blalance“, které má uklidňující účinek působením složek z chmele a meduňky. Vedle příjemné chuti po pivu, jablkách a banánech je dobrý pocit vyvoláván v důsledku obsažené kyseliny listové, lecitinu a sójového extraktu. Vyvíjejí se varianty s příchutí acerola, citron a grapefruit.

Lebensm. Technol, 38, 2005, č. 7-8, s. 36