Bezpečnost potravin

Pitná voda a práva spotřebitele

Vydáno: 17. 4. 2005
Autor:

Požadavky na pitnou vodu jsou stanoveny zákonem 258/2000 Sb. a vyhláškou 252/2004 Sb. I voda, která stojí v potrubí, a teplá voda, neurčená k pití, musejí být zdravotně nezávadné.

Záležitosti týkající se kvality pitné vody jsou řešeny zákonem 258/2000 o veřejném zdraví a prováděcí vyhláškou 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou (dříve užitkovou) vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Byly sjednoceny požadavky na pitnou vodu vodovodní i ze studní. I teplá voda, pokud její přívod nemůže být oddělený, musí být vyrobena z pitné vody (musí být zdravotně nezávadná). Kvalita pitné vody se kontroluje na mnoha náhodně vybraných a obměňovaných místech. Spotřebitel by měl odběr vzorku umožnit. Každý občan má právo vyžádat si od vodárny údaje o kvalitě vody podle posledního rozboru. Dodavatel vody musí informovat spotřebitele o případném zákazu nebo omezení použití pitné vody, ale také pokud voda dočasně nevyhovuje stanoveným požadavkům, ač ještě neohrožuje zdraví (případy, kdy je limit překročen jen málo, a tak nehrozí nebezpečí vzhledem k velké míře bezpečnosti při stanovení limitů). Je-li nevyhovující kvalita vody způsobena vnitřním rozvodem, je uživatel informován, jaké má přijmout nápravné opatření. Rozvod vody (i vnitřní) musí být ze zdravotně nezávadných materiálů a konstruován podle správných technických zásad, musí být správně udržován.

Při delší stagnaci v potrubí může voda ztrácet kvalitu, takže k pití a vaření by se měla používat až voda po odpuštění. Teplá voda, ačkoli musí být z pitné vody, není určena k pití či vaření.

Poznámka:

Vyhláška 252/2004 s hygienickými požadavky na pitnou a teplou vodu byla s účinností od 1. června 2005 změněna vyhláškou 187/2005 (publikovanou ve Sbírce zákonů, 18. 5. 2005, č. 69).

 

Test, časopis pro spotřebitele, 2005, č. 3, s. 16-19