Bezpečnost potravin

Pití mléka může snižovat riziko rakoviny

Vydáno: 6. 10. 2001
Autor:

rakovina prsu, snižování rizika, konzumace mléka, výzkum

Rakovina prsu je nejobvyklejší typ rakoviny žen ve světě. Podle nového norského výzkumu existuje u žen, které pijí tři sklenice mléka denně, menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine rakovina prsu než u těch, které nepijí mléko denně. Studie více než 48 000 žen ve věku 34 – 49 let odhalila, že dlouhodobá pravidelná konzumace mléka snižuje riziko podlehnutí žen rakovině prsu o ohromujících 50 % ve srovnání s ženami, které mléko nepijí. Nový výzkum výzkumné pracovnice z ústavu Institute of Community Medicine univerzity v Tromso v Norsku je publikován ve vědeckém časopise International Journal of Cancer. Připojuje se k rostoucímu souboru vědeckých důkazů, které nasvědčují tomu, že pití mléka chrání proti rakovině prsu. Manažerka pro výživu organizace Dairy Council uvítala tato nová zjištění a prohlásila, že tyto výsledky jsou konzistentní s výsledky rozsáhlé finské studie, která také ukázala, že u žen s vyšším než průměrným příjmem mléka  existuje o 50 % nižší riziko rakoviny prsu než u žen, které konzumují málo mléka nebo žádné.
Farmers Guardian, August 31, 2001, s. 6     (Vo)