Bezpečnost potravin

Pesticidy v potravinách v SRN

Vydáno: 10. 4. 2005
Autor:

Podle zprávy o výsledku úřední kontroly a monitoringu činil podíl potravin obsahujících pesticidy 57 % (především ovoce a zelenina), což je o 5,2 % více než v předcházejícím roce.

Ze zprávy Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL, SRN) za r. 2003 vyplývá, že došlo ke zvýšení množství potravin obsahujících pesticidy. Výsledky analýz byly vyhodnocovány podle limitů ve směrnicích ES 86/362/ (obilí), 86/363 (živočišná produkce), 90/642 (rostlinná produkce včetně ovoce a zeleniny) a německého nařízení o reziduích. Bylo odebráno 12 847 vzorků (z monitoringu i úřední kontroly), přičemž v 57 % (hlavně v ovoci, zelenině a cereáliích) byly zjištěny pesticidy. Je to o 5,2 % více než v r. 2002. Nejvíce byly kontaminovány červené papriky, saláty, hrušky, broskve a hrozny. Malý nebo žádný výskyt kontaminace je u masa, mléka a výrobků z nich, a také v surovinách jako obilí a brambory.

Podle názoru BVL je důvodem zvýšené četnosti kontaminace zvyšování podílu dovážených potravin a citlivější analytické metody.

V 33 % vzorků bylo zjištěno více druhů reziduí. To je zřejmě důsledkem nedodržování správné zemědělské praxe, kdy producenti ošetřují ovoce a zeleninu několikrát a různými druhy pesticidů. Celkem bylo odhaleno 545 druhů pesticidů. Zcela prosté reziduí byly výrobky pro dětskou výživu, což je zřejmě způsobeno dlouholetou dobrou spoluprací mezi pěstiteli a zpracovateli.

Zjištěné výsledky, které spadají do koordinovaného plánu monitoringu v rámci EU byly předány Evropské komisi.

Zprávu BVL najdete zde.

EU Food Law, 2005, č. 204, s. 19