Bezpečnost potravin

Pesticidy v britském ovoci a zelenině

Vydáno: 1. 8. 2004
Autor:

Podle nejnovější britské zprávy o míře chemické kontaminace v potravním řetězci obsahují více než čtyři z deseti druhů ovoce, zeleniny a cereálií prodávaných ve Velké Británii rezidua pesticidů, ovšem v množstvích, která při běžné spotřebě nemohou v žádném případě ohrožovat zdraví.

Podle nejnovější britské zprávy o míře chemické kontaminace v potravním řetězci obsahují více než čtyři z deseti druhů ovoce, zeleniny a cereálií prodávaných ve Velké Británii rezidua pesticidů. Z celkem 2 087 analyzovaných vzorků byla ve 43 % případech zjištěna přítomnost některé formy pesticidů. U 34 vzorků, tj. 1,6 %, množství reziduí pesticidů převyšovalo úředně stanovenou maximální bezpečnou hranici. Pesticidy v „bezpečném“ množství byly zjištěny v 78 % pomerančů a mandarinek, 67 % hrušek, 56 % banánů a 45 % broskví nebo nektarinek. Doporučená bezpečná hranice, označovaná také jako maximální limita reziduí, byla překročena ponejvíce u špenátu (13 %), fazolí (7 %), pomerančů a mandarinek (4 %) a broskví nebo nektarinek (3 %). Z testovaného britského ovoce a zeleniny byly ve více než pětině vzorků minimálně dva pesticidy. V rámci celé Evropy bylo analyzováno více než 46 000 převážně čerstvých potravin na přítomnost stop 170 pesticidů. V porovnání s předchozími roky se procento vzorků s netedektovatelnými rezidui snížilo a procento těch, u nichž byla přestoupena maximální hranice se zvýšilo stejně jako těch, které obsahovaly stopy některých pesticidů. Podle mluvčí evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele je třeba ale zdůraznit, že k tomu, aby došlo k jakémukoliv ohrožení zdraví v důsledku přítomnosti reziduí pesticidů by bylo zapotřebí konzumovat ovoce a zeleninu v ohromných množstvích.  Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com