Bezpečnost potravin

Perzistence bakterií rodu Vibrio u ústřic objasněna

Vydáno: 12. 6. 2005
Autor:

Výsledky nejnovějšího italského výzkumu přispívají k rozšifrování vzniku rizika otrav z potravin působených ústřicemi, slávkami a škeblemi.

Výsledky výzkumu prováděného pracovníky University of Genova a University of Urbino v Itálii  ukázal, že různé kmeny a druhy bakterie rodu Vibrio si osvojují běžnou strategii, která ovlivňuje jejich perzistenci v jedlých ústřicích. Imunitní systém u ústřic je závislý na cirkulaci hemocytů a rozpustných hemolymfatických faktorů, které koordinovaným způsobem usmrcují mikroorganizmy. Bylo zjištěno, že druhy Vibrio jsou schopné uniknout baktericidní aktivitě hemolymfy a účinně překlenout imunitní obranu. Výsledky byly publikovány v červnovém čísle časopisu Environmental Mikrobiology a podle názoru výzkumníků přispívají k rozšifrování vzniku rizika otrav z potravin působených ústřicemi, slávkami a škeblemi. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com